Děkuji za pomoc!

 

Tyto stránky by nikdy nevznikly, kdyby mi nezištně nepomohla spousta přátel - někteří radou, jiní poskytli údaje a mnohdy i dokumenty, ba dokonce i (za mě) bádali v archivech, mnozí pomáhají svým zájmem o českou genealogii a o rody Kroužků.

Všem Vám děkuji a zejména:

Radku Adamcovi ...za informaci o kostelním sluhovi Kroužkovi...
Václavu Červenému ...za seznam Kroužků z Berní ruly (1654) a Soupisu poddaných (1651)...
Ferdinandu Dobešovi ...za nezištné hledání předků mé prababičky Eleonory Jeřábkové v MZA...
Janu Emmerovi ...za hledání Kroužků v Berní rule a za jeho práci pro projekt GENEA...
Michaele Holubové ...za informace o rodu jejího praprapradědečka Josefa...
Václavu Ilčíkovi ...za to, že o "kroužkovských" stránkách mluvil v televizi...
Libuši Kroužkové ...za dopis o potomcích táborského hostinského Antonína Kroužka...
Marii Kroužkové ...za informace o Kroužcích-hornících...
Petře Kroužkové ...za všechno...
Bohumilu Kroužkovi ...za jeho dopisy o Kroužcích-železničářích...
Emanuelovi V. Kroužkovi ...za informace o Kroužcích z Červeného Újezda...
Emilianu Kroužkovi ...za informace o Kroužcích, kteří došli z Borotína do Heidelbergu...
Franzi Kroužkovi ...za informace o Kroužcích z Bohosudova...
Miloslavu Kroužkovi ...za jeho bádání o Řevnově u Tábora a ochotu, s jakou se dělí o své mimořádné výsledky...
Karlu Kysilkovi ...za všechny rady a konzultace, všechna dosavadní i budoucí společná posezení a plány, a též za upozornění na zápisky lékárníka Hellicha o rodu Kroužků v Poděbradech, mapu Kroužků...
Petru Lettovi ...za zprávy o Janu Kroužkovi, krejčím z Loun, a za spoustu dalších informací...
Davidu Součkovi ...za jeho kritiku a náměty, které významně přispěly ke vzhledu těchto stránek...
panu Steidlovi ... za nečekanou a nezištnou pomoc při hledání "klatovských" Kroužků...
Martinu Šerákovi ...za práci na stránce www.genea.cz... a za použité reklamní bannery...
Evě Šestákové ...za informace o mlýnu Kroužek na řece Pšovce...
Dianě Šmajclové ...za výsledky jejího bádání po jejích předcích Kroužcích až do počátku 18. století...
Tomáši Tylovi ...za informaci o Pavlu Kroužkovi ze Skal u Rýmařova...
Václavu Václavíkovi ...za vytrvalé zasílání nových a nových odkazů...
Zuzaně Vojtíškové ... za pozvání do vysílání ČRo2 - Praha a rozhovor 1. července 2003...
Liboru Zajíčkovi ... za spoustu informací o Janu Kroužkovi, profesorovi gymnázia v Litovli...
... a všem ostatním, které jsem zatím neuvedl...
...a samozřejmě mému tatínkovi, Josefu Kroužkovi... ...za společnou práci a hlavně za nenahraditelnou pomoc při sběru údajů a vyřizování ohromné korespondence, kterou bych jinak sám nemohl zvládnout...
...a hlavně mé mamince... jejíž vyprávění o její babičce bylo tak zajímavé a živé, že jsem prostě nemohl nezachtít zjistit o svých předcích více - a tím to začalo!  

 

© 1999-2003  -  Petr Kroužek. Poslední úprava 27-07-2003.