Společný rodopisný projekt GENEA

 

(chcete-li vidět pouze přehled částí projektu, klikněte zde)

V roce 1997 se na českém internetu objevily první kusé informaci o genealogii a rodopisu. A od první poloviny následujícího roku dochází k prvním kontaktům mezi českými badateli. Od prvních seznámení byl jen krok k přání a později i k snahám, vytvořit i na českém internetu NĚCO, co by mi mohlo pomoci českému badateli v jeho výzkumu. A tak vznikla soukromá a zcela neformální iniciativa lidí, kteří mají rádi rodopis a bádání, existují přitom na síti a ještě k tomu bádají především v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A právě tato iniciativa je to NĚCO, čemu zde i dále budeme hrdě říkat "Společný rodopisný projekt GENEA"

 

Co je to Český rodopisný projekt GENEA?
Co chce najít českojazyčný badatel na netu?
Jaké cíle si klade projekt GENEA?
Z čeho se dnes skládá projekt GENEA?
Jak se zapojit do projektu GENEA?

 

Nevite, kde je hlavni rodopisny web site v Cechach a na Morave? Tady!

 

Co je to "Český rodopisný projekt GENEA"?

Projekt GENEA je iniciativa skupiny soukromých badatelů kolem auditoria "RODOKMENY - genealogie", která směřuje k vytvoření infrastruktury na českém internetu, věnované rodopisným výzkumům v podmínkách České republiky. "Český rodopisný projekt GENA" je prostor na internetu, který poskytne českým badatelům možnost rozšiřovat možnosti výzkumu, a to především cestou sdílení výsledků provedených bádání, zkušeností s použitím různých tradičních a netradičních metod, plánováním výzkumu, organizací získaných dat.

 

Co chce najít českojazyčný badatel na netu?

data, a to především

dokumenty, odborné články, studie, atd.
on-linové matriky apod. (jako jsou např. americké cenzy)
on-linové databáze příjmení (popř. jiné nástroje, umožňující vyhledávání příjmení)
informace o struktuře dostupných dokumentárních zdrojů a jejich dostupnosti, o organizaci archivní služby v ČR
teritoriální organizace území ČR různých dobách

rady o tom,

jak začít bádání
jak organizovat získaná data a jak je sdílet s ostatními badateli
jaké jsou standartní metody hledání
jak řešit konkrétní nestandartní problém

kolegy

kdo všechno se zabývá na netu českojazyčnou genealogií
kdo zkoumá, stejné rody, stejné regiony, stejnou problematiku
jak mezi sebou bezprostředně komunikovat

a jiné...

 

Jaké cíle si klade projekt GENEA?

Splnění výšeuvedených úkolů je zajisté maximalistickým požadavkem. Některé z uvedených momentů jsou zajisté nerealizovatelné (např. on-linové matriky). Proto je třeba zdůraznit, co je hlavním cílem. Takový cíl by se dal formulovat takto:

dát každému českému badateli prostor k publikování dílčích výsledků svého bádání a současně čerpat z výsledků práce kolegů, a to na jednotném a přehledném prostoru

Internet dává možnost podobné centrum vytvořit a udělat je dostupným jak technicky, tak materiálně.

 

Z čeho se dnes skládá projekt GENEA?

Osou projektu GENEA stále zůstává auditorium "RODOKMENY-genealogie" na serveru mageo.bmp (1202 bytes). Toto auditorum bylo založeno v srpnu 1998 jako první české internetové místo, kde se dá povídat a radit se o genealogickém výzkumu. V září 2000 byly "Rodokmeny..." tim nejfrekventovanějším a nejfundovanějším genealogickým místem na českém internetu.

Setkává se tu několik desítek badatelů, mezi nimi i řada velmi zkušených, a také odborníci na nejrůznější spojené obory. Hlavní ideou "Rodokmenů..." je právě sdílení zkušeností v neformálním a přátelském prostředí.

Činnost auditoria se neomezuje jen virtuální diskusí. 13.března 1999 proběhlo první setkání badatelů v Praze ("Pražská 13", fotografie MYTHAGO, fotografie SHERRY). Od té doby se konaly ještě další srazy v pravidelných pololoteních intervalech ("Svratka 21", fotografie ROHLAJ, fotografie SHERRY); "GeneaCon 2000", fotografie SHERRY, fotografie THANATOS, fotografie ZLIMPKK).

Na jaře 1999 byla spuštěna rodopisná konference (mailing list) genea-cz@onelist.com a v srpnu první varianta stránky www.genea.cz.

Tato stránka dnes obsahuje především odkazy na součásti GENEA, českou genealogickou bibliografii a jiné odkazy na místa, zajímavá pro badatele, byly na ní publikovány první odborné materiály.

Schematicky se dá říci, že projekt GENEA dnes tvoří:

společná stránka www.genea.cz
auditorium "RODOKMENY-genealogie"
česká rodopisná konference/mailing list genea-cz@onelist.com (registrace do tohoto listu se provádí zasláním prázdné zprávy na adresu genea-cz-subscribe@onelist.com)
databáze příjmení Rod & Clan
inzertní stránka Hledám, hledáš, hledáme...
rodopisné Aktuality pro badatele
odborné články věnované českému rodopisu, většinou na osobních stránkách badatelů
homepage auditoria "Rodokmeny..."

 

Kromě projektu GENEA existují v Čechách i jiné aktivity, které směřují k vytvoření rodopisné infrastruktury a ke zviditelnění genealogie na českém intrenetu. Za zmínku stojí především

Skupina pro využití počítače při České genealogické a historické společnosti (ČGHS), vydávající internetový časopis "Elektronický rádce pro genealogy, uživatele PC", a dále
výtah z časopisu Rodopisná revue, vydávaného Historicko-vlastivědným spolkem v Českých Budějovicích.

 

Jak se zapojit do projektu GENEA?

Projekt GENEA je otevřená iniciativa. Každý zájemce může volně čerpat z otevřených materiálů zveřejněných v rámci projektu a každý může přispívat. Účast v jeho vytváření je dobrovolná a nezištná.

Pokud máte zájem o spolupráci na jeho vytváření zveřejněte příspěvek v auditoriu "RODOKMENY..." nebo mi o svých návrzích, nabídkách a nápadech napište.

 

Děkuji a těším se na další spolupráci.

Chcete si popovídat o rodopisu? Stačí kliknout....

© 1999 - 2003 Petr Kroužek. Poslední úprava 27-07-2003.