Česká genealogie na internetu

 

Tato část sajtu nabízí přehled odkazů, které jsou nebo mohou být pro českého badatele zajímavé a užitečné. Kromě vlastních odkazů (viz nabídku v rámečku nalevo nebo charakteristiku jednotlivých jejích částí níže) je tu pro Vás ještě krátká charakteristika dostupných zdrojů na netu

Předem děkujeme za upozornění na nefunkční, popř. zavádějící odkazy. A pokud znáte i jiná zajímavá místa, napište o nich. Díky.

Chcete si popovídat o rodopisu? Stačí kliknout....

Krátká charakteristika zdrojů na intenetu

Zásadní dělení zdrojů, které má dnes k dispozici český badatel na netu, probíhá v jazykové rovině. Dělení na zdroje cizojazyčné a českojazyčné ve svém důsledku představuje i dělení na prakticky využitelné a nevyužitelné zdroje informací. (Cizojazyčné zdroje jsou ve své drtivé většině anglojazyčné a mají svůj původ v komunitě amerických badatelů, mnohem menší, avšak užitečnější a použitelnější, část tvoří zdroje v němčině.)

Cizojazyčné zdroje jsou pro českého badatele především inspirací a příkladem, co všechno lze na internetu získat. Je jich skutečně hodně a základní z nich se dají dost dobře najít prostřednictvím běžných vyhledávačů; navíc na každé osobní stránce je téměř vždy link/seznam linků na adresu/y, kde se dají najít “hlavní” využitelné zdroje. Dostupné jsou nejen zdroje obecné, ale i specializované na českou a slovenskou genealogii, a to včetně interaktivních instrumentů, jako jsou např. diskusní fóra. Většina zdrojů se ale týká především zájmů čechoamerické badatelské komunity, kdy ve většině případů zájem končí u určení předka, který emigroval z Evropy do Ameriky, a točí se tedy hlavně kolem vnitro-amerických zdrojů, dále zdrojů o způsobech imigrace, seznamů lodních cestujících apod.

Zpracování výzkumu v konkrétních podmínkách ČR je pokryto jen málo a většinou povrchně. Seznamy odkazů na genealogických stránkách obsahují řadu zajímavých linků, týkajících se různých informací o ČR, především v angličtině, ovšem pro potřeby badatele, pracujícího přímo v Čechách, je nabízená informace většinou jen orientační. Přínosné však mohou být různé německé stránky, především pro bádání v oblastech dříve obydlených německým obyvatelstvem (především Sudety).

Pro osobní stránky zahraničních genealogů a “inzertní-seznamovací” stránky platí totéž, co pro jejich české obdoby - pokud má badatel velké štěstí, může na nich najít někoho/něco zajímavého.

Českojazyčné zdroje jsou ve stavu zrodu. Rok 1998 znamenal první větší nárůst počtu stránek, které jsou věnovány genealogii. Jde především o osobní stránky českých a slovenských soukromých badatelů a také českojazyčných cizinců. V srpnu 1999 jich bylo těchto stránek dohromady alespoň čtyřicet). Ostatní stránky, např. stránky českých zájmových sdružení, které se věnují genealogii, nebo badatelů, kteří nabízejí badatelské služby, jsou vytvářeny a udržovány většinou stejnými osobami.

Rok 1998 přinesl i první iniciativy uspořádat badatelské úsilí, a to hlavně v rámci osobních stránek. Prvním sjednocovacím krokem bylo vytvoření českého/českojazyčného auditoria “RODOKMENY - genealogie” na serveru mageo.bmp (1202 bytes). Rozvoj a růst "Rodokmenů..", a to jak počtu jeho uživatelů, tak i kvality příspěvků, prokázaly, že zájem o genealogii v ČR, na netu a v češtině je značný, a že další rozvoj je žádaný a žádoucí. Rozvoj rodopisné infrastruktury na českém internetu je cílem společného rodopisného projektu GENEA.

Nevite, kde je hlavni rodopisny web site v Cechach a na Morave? Tady!

Co najdete pod jednotlivými odkazy v nabídce?

informace o vývoji a stavu společného internetového projektu českých soukromých badatelů...
osobní stránky
osobní českojazyčné stránky věnované českému a slovenskému rodopisu...
příjmení
databáze příjmení na různých genealogických serverech, jiné zdroje hledání příjmení; původ českých příjmení...
místopis
vyhledávání míst; původ místních jmen; administrativní uspořádání českých zemí v různých dobách; materiály o jednotlivých oblastech a obcích...
linky na informace o archivech, muzejích a knihovnách; organizace archivů; dostupné dokumenty - charakteristiky, komentáře, příklady...
české organizace

badatelské organizace v České republice i v zahraničí...

jak bádat?
odkazy na místa, obsahující rady jak začít bádat, vysvětlení některých pojmů...
diskusní fóra

komunikační nástroje mluvící česky anebo diskutující o české genealogii...

linky na sajty s přehledy SW pro genealogy; linky na některé programy...
hlavní genealogické zdroje na webu...
různé

.... no a tady je všechno možné....

© 1999 Petr Kroužek. Poslední úprava 21-06-2003.