Archivy, muzea, knihovny

 

   Archivy a jejich studovny a badatelny - tajemné pokladnice, kde je třeba hledat!, hledat!, hledat!

Každý, kdo se nakazí tím zápachem archivalií, šustením papírů, převíjením mikrofilmů a luštěním prapodivných písem, každý takový je ztracen.

Proto je třeba se dobře rozmyslet, než poprvé vejdete dovnitř, nesměle poprosíte o tu svou první matriku (určitě někdy z konce 19.století...), budete zaraženi vyplněním nějakého badatelského listu. Cesta zpět už totiž nevede - najednou Vám zmizí dovolená - žádná moře a hory! ARCHIVY! Vaše pracovní doba najednou bude ještě delší, protože ty ARCHIVY mají otevřeno právě během ní. Začnete daleko víc cestovat po Čechách a jízdenky se jmény jako třeba Zámrsk se začnou objevovat stále častěji...

Archivy

 

Zákon o matrikách
Zákon o ochraně osobních údajů new.gif (197 bytes)

 

Archivnictví - vynikající sajt na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Obsahuje spoustu informací včetně odkazů na stránky českých i zahraničních archivů. U některých archivů i přehledy fondů. DOPORUČUJEME!!!
Vojenský historický archiv od Martina Měkyše

 

Seznam matrik v oblastních archivech - neúplné, hlavně bývalé německé oblasti
Tereziánský katastr od Leoše Horníčka

 

různé o archivech

"Státní oblastní archivy" od Jana Emmera
"Archives in Czech Republic"
adresy archivů na Slovensku
Česká archivní společnost

 

Kolik kilometrů písemností uchovává Archiv města Ostrava?

archivy v zahraničí

Polsko: Archiwa Panstwove
Rakousko: Kriegsarchiv Wien (oficiální stránka)
Rakousko: Kriegsarchiv Wien
Rakousko: Staatsarchiv Wien

 

Muzea

Muzea a galerie ČR new.gif (197 bytes)
Muzeum Milevsko
Prácheňské muzeum v Písku
Židovské muzeum v Praze

 

Knihovny a literatura

Knihovny v ČR
Knihovny - seznam na serveru OKO
Městská knihovna Chrudim
Meziknihovní výpůjční systém
Mezinárodní meziknihovní služby
Státní vědecká knihovna Liberec
Vyhledávání knihoven v ČR (na www.knihovna.cz)

zahraniční knihovny

bibliografie

Seznam rodopisné literatury od Jany Bendové (v rámci projektu GENEA)
Genealogická literatura na stránce Tomáše Tyla
Seznam literatury na stránce Leoše Horníčka

Nevite, kde je hlavni rodopisny web site v Cechach a na Morave? Tady!

!!! Pokud některý odkaz nefunguje, vede někam jinam než je uvedeno, pokud nevede nikam - napište mi, prosím !!!
Pokud znáte jiná zajímavá místa, napište mi o nich - děkuji.

© 1999-2003  -  Petr Kroužek. Poslední úprava 27-07-2003.