Nejstarší Kroužci...

 

Zatím nejstarší zmínky o Kroužcích, které máme k dispozici, jsou kusé a pocházejí z 16. století.

Propojení těchto "nejstarších Kroužků" se současnými nositeli příjmení je věcí dalšího hledání...

1530. První zmínka o někom, kdo se jmenoval "Kroužek" pochází z roku 1530 ze Skal u Rýmařova. Skály (dříve Hankštejn) je ves asi 5 km jihozápadně od Rýmařova, nedaleko od Horního města.  V knize půhonné (tj. v knize žalob) z roku 1530 je v soupisu některých obyvatel této vsi uveden i Pavel Kroužek.Veškeré znalosti o něm jsou dnes omezeny na jeden jediný fakt, a to ten, že  skutečně existoval. Tento Pavel je tedy dnes nejstarší známý zmiňovaný nositel našeho příjmení.

(Údaje z knihy Ladislava Hosáka, Dějiny Rýmařovska 2.díl, Olomouc 1958/9, str.33; našel a poskytl Tomáš Tyl)

 

1574. "Dva krejčí, Jan Kroužek a Černý Kníže, byli roku 1574 dáni do vězení proto, že jsou v noci povyky činili a prišedše k faře na zvonec farní několikráte zazvonili". Jednalo se o město Louny.

(Údaje z knihy: Zikmunda Wintera: Malé historie a třísky, Středočeské nakladatelství a knihkupectví Praha, 1987, str. 35; našel a poskytl Petr Lett)

 

Kolem r. 1587. "Václav Kroužek jinak Kolář (z matriky oddaných v létech 1618 až 1628). Tento Kroužek se mohl narodit nejpozději v r.1587. Vyplývá to ze skutečnosti, že se dne 29. 08. 1627 ženil jeho syn Adam. Bral si Dorotu, dceru Jiřího Kafky z Borotína. V té době mohlo být otci (Václavovi) asi 40 let (pokud byl Adam jeho první dítě). V uvedené matrice není žádný jiný Kroužek, nelze z toho však vyvozovat, že by v Borotíně byl v dané době jediný. Pouze musíme konstatovat, že se v létech 1618 až 1628 žádný jiný Kroužek v Borotíně neženil." Oblast Borotína a Řevnova (asi 10 km SSZ od Tábora) je dodnes místem s největší koncentrací Kroužků. (Více nás žije jen v Praze.) A ještě - označení "kolář" dává námět k úvahám o původu příjmení...

(Údaje poskytl Miloslav Kroužek)

 

1651-1654. V těchto letech byly vydány dva významné dokumenty: "Soupis poddaných podle víry" (1651) a "Berni rula" (1654). Tyto soupisy obyvatel obsahují i několik Kroužků:

Bartoloměj Kroužek, chalupník z Vystrkova (panství Zvíkov a Orlík)
Jan Kroužek, hrnčíř z Chotěboři (viz též "Původ příjmení...")
Matěj Krouzek, podruh z Chudíře (panství Dobrovice-Loučeň)
Matěj Kroužek, sedlák z Dolní Březinky (panství Světlá) - dopuručuji krátce se podívat na "kutnohorské Kroužky"
Tomáš Kroužek, chalupník z Nesperské Lhoty
Václav Kroužek, krejčí z Chotěboři

(Údaje poskytli Václav Červený a Jan Emmer)

 

Před rokem 1640. Desátého srpna roku 1658 se v Borotíně narodila Dorota, manželská dcera Pavla Kroužka a Mariany. Dorota měla ještě sedm mladších sourozenců a byla pravděpodobně prvním dítětem v rodině. Rodiče byli oddáni nejpozději roku 1658 a z toho můžeme usuzovat, že Dorotin otec Pavel se narodil nejpozději kolem roku 1638, spíše dříve. Proč se tu věnuji tomuto Pavlovi, když výše je uvedena řada Kroužků, žijících dříve. Odpověď je jednoduchá: od Pavla vede několik souvislých linií potomků až do současnosti! Je tedy nejstarším známým Kroužkem, jehož některé potomky známe!

(Údaje poskytli Miloslav Kroužek, Stanislav Kroužek a Diana Šmajclová)

 

 

© 1999, 2000  -  Petr Kroužek. Poslední úprava 01-11-2001.