Potomci Václava Kroužka

 

Toto je moje dosavadní představa o potomcích Václava KROUŽKA, zedníka z Kutné Hory, nar. kolem roku 1754.  Na začátku 20. století se mnoho "kutnohorských" odstěhovalo do Prahy. Václav je můj dosud nejstarší dokázaný předek-Kroužek.

Potomci zednika Vaclava

 

Původně jsem si myslel, že všichni Kroužci, kteří se v 19.století narodili v Kutné Hoře, byli Václavovi potomci. Postupně se však ukazuje, že jsem se mýlil. Rodiče Anny, narozené roku 1863, pocházely ze Světlé (nad Sázavou), její děd Jan byl šafářen na jednom místním statku. 

Noví Kroužci!!! --- Tito pochází ze Světlé....

 

Přesto se zdá, že tito Kroužkové jsou blízcí ostatním "kutnohorským". Totiž: Anna se narodila v domě č. 350 (v roce 1863). V roce 1885 zemřel ve stejném domě Václav HERBE. Tento Václav (1837-1885) byl strýc Emanuely HERBEOVÉ (nar. 1854), mojí pra-pra-babičky, manželky Františka KROUŽKA.

 

Mezi potomky zedníka Václava najdeme i několik jiných zajímavostí, např.:

dva vnuci Karla KROUŽKA (1888-1962), Karel KROUŽEK a Ota ČERMÁK, si vzali za manželky sestry;

svědky na svatbě Stanislava KROUŽKA (1909-1984) a Marty LÍMANOVÉ byli automontér František KROUŽEK a poštovní úředník Jaroslav LÍMAN. Tento Jaroslav LÍMAN byl nájemníkem u paní Pavlíny BLAŽKOVÉ-DVOŘÁKOVÉ, roz. JIRÁKOVÉ. Její vnučka Jana se později provdala za Josefa KROUŽKA. Josef je pravnuk už výše zmíněných Františka KROUŽKA (nar. 1851) a Emanuely HERBEOVÉ (nar. 1854). Tito byli prarodiči Stanislava... Jde skutečně o úplnou náhodu, protože Josefova a Stanislavova rodna se nikdy nepotkaly...

 

Vývod Petra Kroužka, autora těchto stránek, pra-pra-pra-pravnuka zedníka Václava.

© 1999, 2000  Petr Kroužek. Poslední úprava 01-11-2001.