Navigace
po "kroužkovských" stránkách

Tato stránka je tu pro snadější pochopení struktury těchto stránek a jednotlivých nabídek, které umožňují pohyb mezi jednotlivými jejich částmi i uvnitř těchto částí.

Na tuto stránku vede odkaz "navigace? takto!" ze stránky Site Map

 

Základními rozcestníky jsou:

uvítací stránka www.krouzek.cz
"šedá" nabídka na začátku každé stránky
"modrá" nabídka v obsahovém rámečku nalevo 

Tyto rozcestníky provádějí po třech částech těchto stránek. První se týká zdrojů, které zajímají ty, kdo studuje český rodopis, a které se dají najít na internetu. Tato část je, pravděpodobně, zajímavá pro největší okruh návštěvníků a proto je zcela na začátku a proto na ni vede odkaz i z uvítací stránky. Druhá je věnována rodopis nejrůznějších rodů Kroužků. I na ni, coby titulní část, vede odkaz přímo z uvítací stránky. Zde shromažďuji to, co jsem vypátral a zpracoval. Třetí je věnována dnešním Kroužkům a jejch přátelům, mým předkům ne-Kroužkům, dále těm, kdo mi pomohl a pomáhá vyhledávat nové a nové informace a dělit se tu o ně.

Tyto části jsou spolu těsně a mnohokrát propojeny. Propojení probíhají jednak mnohočetnými odkazy uvnitř stránek a textů, jednak ve třech úrovních nabídek.

  

default.jpg (39545 bytes) Na tuto stránku se dostanete buď z internetu, když půjdete na adresu http://www.krouzek.cz/, nebo z jakéhokoli místa těchto stránek kliknutím na "kroužkovské" logo v levém horním rohu obrazovky... taková pojistka pro případ zabloudění ;-)

 

modré odkazy vedou na české stránky, zelené na stánky v angličtině; obecně platí, že stránky v češtině jsou "v modrém", kdežto stránky v angličtině "v zeleném"
v horní části jsou odkazy na homepage - logo a česky vede na českou homepage, english vede na totéž v angličtině; na těchto homepage-ích je úvod a "velká modrá" nabídka, která dává přehled o informacích, které je možné najít na stránkách
dolní odkazy otevírají už specializované části - Českou genealogii na netu a Rodopis Kroužků; opět modré odkazy vedou na české stránky, zelené na stánky v angličtině

 

  

"Šedá" nabídka na začátku stránky je stejná na všech stránkách a obsahuje sedm odkazů. Kromě odkazů společný... projekt GENEA a znáte nějakého kroužka? odkazy ze "šedé" nabídky otevírají odkazy do celých oken, a to včetně nových "modrých" nabídek.

 

vítejte! otevírá českou homepage; ta se otevírá v celém okně, včetně "velké modré" nabídky; tento odkaz umožňuje "vejít do kroužkovských" stránek i v případě, že daná stránka byla nalezena fultextovým vyhledavačem otevřena mimo frames, tedy bez bez levé modré nabídky
vítejte! - česká genealogie na internetu - společný český rodopisný projekt GENEA - rodopis rodů kroužků - stránky všech kroužků - znáte nějakého kroužka? - english pages -
  

  

česká genealogie na internetu, první část stránek, se otevírá v celém okně, "modrá" nabídka obsahuje jednotlivé oddíly seznamu odkazů
vítejte! - česká genealogie na internetu - společný český rodopisný projekt GENEA - rodopis rodů kroužků - stránky všech kroužků - znáte nějakého kroužka? - english pages -
  

  

společný ... projekt GENEA se otevírá v hlavním okně, "modrá" nabídka se nemění; obsahuje informace o vývoji a stavu projektu
vítejte! - česká genealogie na internetu - společný český rodopisný projekt GENEA - rodopis rodů kroužků - stránky všech kroužků - znáte nějakého kroužka? - english pages -
  

  

rodopis rodů kroužků; druhá část stránek, se otevírá v celém okně, "modrá" nabídka obsahuje odkazy na jednotlivá temata - informace o příjmení, rody Kroužků
vítejte! - česká genealogie na internetu - společný český rodopisný projekt GENEA - rodopis rodů kroužků - stránky všech kroužků - znáte nějakého kroužka? - english pages -
  

  

stránky všech kroužků, třetí část stránek, jediná, která není odkazována z "velké modré" nabídky na české homepage; otevírá se v celém okně, "modrá" nabídka obsahuje různé odkazy - o stránce, autorovi stránek a jeho předcích, o jiných Kroužcích na netu
vítejte! - česká genealogie na internetu - společný český rodopisný projekt GENEA - rodopis rodů kroužků - stránky všech kroužků - znáte nějakého kroužka? - english pages -
  

  

znáte nějakého kroužka? - zde, pomocí dotazníku, je možné sdílet informace o Kroužcích i ne-Kroužcích; otevírá se v hlavním okně, "modrá" nabídka se nemění
vítejte! - česká genealogie na internetu - společný český rodopisný projekt GENEA - rodopis rodů kroužků - stránky všech kroužků - znáte nějakého kroužka? - english pages -
  

  

english pages otevírají anglickou homepage; ta se otevírá v celém okně, včetně "velké zelené" nabídky; tento odkaz umožňuje "vejít do anglojazyčných kroužkovských" stránek i v případě, že daná stránka byla nalezena fultextovým vyhledavačem otevřena mimo frames, tedy bez bez levé zelené/modré nabídky

vítejte! - česká genealogie na internetu - společný český rodopisný projekt GENEA - rodopis rodů kroužků - stránky všech kroužků - znáte nějakého kroužka? - english pages -
  

  

  

"Modré" nabídky odrážejí strukturu stránek; jsou celkem čtyři a zapínají se při otevření české homepage a při vstupu do třech hlavních částí "kroužkovských" stránek. Většina odkazů v těchto nabídkách otevírá odkazy v hlavním okně, přičemž "modrá" nabídky se nemění.

"Modré" nabídky mají tři tematické části:

horní - obsahuje odkaz na českou homepage, který je v některých případech doplněn o odkazy na vývoj stránek (co je tu nového?) či tuto stránku o navigaci
střední - odkazy na stránky z odpovídající části stranek (česká genealogie na netu, rodopis kroužků, stránky všech kroužků)
dolní - zde je odkaz na anglickou homepage a na mou emailovou adresu petr@krouzek.cz

Co obsahují jednotlivé "modré" nabídky?

hlavní - slouží k rychlému seznámení se stránkami a současně jako záchytný bod, při "zabloudění" - vedou na ní odkazy ze všech stránek na www.krouzek.cz; obsahuje krátký průřez celými stránkami; některé odkazy otevírají stránky v hlavním okně, některé mění i "modrou nabídku
česká genealogie... - obsahuje odkazy na stránka s odkazy na osobní stránky, projekt GENEA, příjmení, místopis, archivy, muzea a knihovny, genealogické organizace, jak bádat, diskusní fóra, software a různé...
rodopis kroužků - informace o příjmení, jednotlivé rody kroužků, příjmení kolem kroužků, vývody a rozrody,...
stránky všech kroužků - vývoj stránky, navigace po stránce, poděkování za pomoc, dotazník, Kroužci a Kroužkové na netu, my a naši předkové a švagři

© 1999-2003  -  Petr Kroužek. Poslední úprava 27-07-2003.