Horák, Horáková...

 

 

 

Dnes vím o těchto nositelích a nositelkách příjmení:

Anna (*11.9.1853 v Praze-Košířích)
Antonín, mistr krejčovský v Berouně
Antonín (*23.9.1855 v Praze-Košířích)
Antonín (*Beroun), tkadlec a přástevník v Praze-Košířích
Ferdinand (+8.11.1907), obchodník v Praze-Košířích
František Scr. Jan Nepomuk (*23.12.1890 v Praze-Košířích, +15.1.1931), obchodník ovocem, dělník
Marie (*11.2.1865 v Praze-Košířích)
Marie Zv. Kateřina (*16.2.1893 v Praze-Košířích, +1963), provdaná Kroužková

zpět na "Příjmení kolem Kroužků"

© 1999, 2000  -  Petr Kroužek. Poslední úprava 01-11-2001.