Kolik je Kroužků?

 

Když jsme se rozhodli, že se pokusíme oslovit všechny Kroužky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, mysleli jsme si, že jde o poměrně vzácné příjmení. To bylo někdy na přelomu dubna a května 1998. Dnes už je nám jasné, že jsme se zmýlili - Kroužci vyskakují na všech stranách jako králíci z klobouku.

Máme dnes v databázi přes 130 žijících Kroužků a Kroužkových (přičemž ženy mají toto příjmení jako rodné anebo je získaly sňatkem).

Dnes žije v Čechách (především), na Moravě a ve Slezku několik set Kroužků a Kroužkových.

 

 

 

 

Odkazy na další místa na internetu, kde se můžete dozvědět o českých i jiných příjmeních najdete tady.

Centrální registr občanů uvádí ke dni 31.10.1999 následující údaje:

v České republice žije 208 nositelů příjmení "Kroužek" a 198 nositelek příjmení "Kroužková" - celkem nás, tedy těch, kteří příjmení získali po rodičích nebo sňatkem, bylo ke konci roku 1999 v ČR 416, slovy čtyřista šestnáct (pro zajímavost srovnejte s našimi  předchozími přibližnými výpočty, které jsem prováděli do nalezení CRO)

(Kroužci však žijí nejen v ČR. Minimálně dva rody žijící v Německu pocházejí z Čech.)

"Kroužek" je 4018. (tj. čtyřtisícím osmnáctým) "nejrozšířenějším" mužským příjmením, příjmení Kroužková je na 4470. místě

teritoriální rozšíření příjmení je nepravidelné, nejvíce nás žije v Praze a na Táborsku, jinde žijí Kroužci jen ojediněle; viz schéma

 

kde.JPG (77444 bytes)

 

_______________________________

 

(Starší výpočty:

Vycházel jsem z on-line telefoního seznamu SPT Telecom na Internetu.

Seznam uvádí celkem v ČR  78 Kroužků a 43 Kroužkových - celkem 121 nositelů a nositelek našeho příjmení. Jestliže vycházíme z předpokladu, že telefoní seznam uvádí přibližně 50% nositelů příjmení, žije u nás kolem dvouset padesáti Kroužků, což je 0,025‰ populace ČR.

Toto je zřejmě příliš nízké číslo, telefoních linek je zřejmě méně než polovina nositelů příjmení.

Pokud stejnou metodu použijeme v Praze, čísla vypadají trochu jinak: 22 Kroužků, 14 Kroužkových, celkem 36. Při 50ti procentním poměru linky/lidé máme v Praze asi 70 Kroužků . Jelikož Praha představuje 10% populace, v ČR by bylo dohromady kolem 700 Kroužků. To je asi 0,07‰ obyvatel.

To už je pravděpodobnější.

Pro představu a srovnáni - Nováku je asi 8,1‰ , Veselých 3,5‰ a třeba Havlů 1‰ ( údaje jsou ze článku Karla Kysilky).

Poměrně přesně se dá vypočítat poměr mezi údaji uvedenými v telefoních seznamech a počtem nositelů příjmení z ukazatele, který bychom mohli označit jako "úroveň telefonizace". Jde o poměr telefoních linek, zaregistrovaných na fyzické osoby, a počtem obyvatel na určitém území. Tuto metodu navrhl kolega MAURICE z auditoria "Rodokmeny - genealogie". Nejvhodnějším územím je jakékoli UTO, které teritoriálně odpovídá administrativní jednotce. Počet obyvatel je možné najít v demografických statistikách, počet telefoních linek je možné najít v telefoním seznamu daného UTO. Je však zřejmé, že chyba této metody je značná a variuje od UTO k UTO.

Náš odhad je tedy natolik približný a nepřesný, že dává reálnou představu jen o řádech - tedy Kroužků jsou v ČR řádově stovky.

Pokud znáte nějakou přesnější metodu určení počtu nositelů určitého příjmení nebo nějaký dostupný zdroj takové informace, určitě nám napište. Díky.)

 

 

© 1999 - 2000 Petr Kroužek. Poslední úprava 01-11-2001.